Sezónu začíname novým zostrihom

Slniečko už vyťahuje záhradkárov do záhrad. Nuž i my sme vyliezli k našim čučkám na kopec, aby sme im do novej sezóny vylepšili zostrih.

Čo poviete, hodí sa im? ?