Bonus

Je mimoriadne cenená kvôli vynikajúcim plodom.

Viac o odrode Bonus