Nedeľná júnová chvíľka poézie


Naokolo hromy, blesky, vetry ba i krúpy.
Báli sme sa o čučky. Veľké strachy, muky.

Preto sme ich cez víkend chytro sieťkou zakryli.
V bezpečí sú kríčky naše, čo tak pekne zrodili.

Ešte by im Pán Božko doprial slnka lúče.
A budu nám čučky čochvíľ k zberu súce.